Керівництво силами оборони

На головну

Стратегічна ціль:

об’єднане керівництво силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами-членами НАТО

Очікуваний результат:

створено систему управління силами оборони на основі нового розподілу повноважень, функцій, завдань, обов'язків і відповідальності в сфері оборони, що відповідає принципам, прийнятим у державах-членах НАТО

Оперативні цілі:

1. Демократичний цивільний контроль над силами оборони, що здійснюється за рахунок підвищення ефективності діяльності МОУ та посилення зв’язків з Верховною Радою України і громадянським суспільством.

  • Очікувані результати

- Ефективна організація МОУ та Генерального штабу ЗСУ, структурована відповідно до найкращих практик країн Альянсу, що забезпечує отримання максимального ефекту від використання ресурсів та виконання завдань оборони, передбачених національними стратегічними оборонними планами.
- Прийнята оновлена ієрархічна структура управління має відповідати принципам демократичного цивільного контролю у сфері оборони та за збройними силами, що дозволятиме налагодити всеохоплюючий процес ефективного співробітництва та координації між усіма ланками та суб’єктами системи безпеки і оборони.
- Підсилення демократичного цивільного контролю над силами оборони дозволить вибудувати перспективну систему керівництва, основану на новому розподілі повноважень, функцій, завдань, яка відповідатиме прийнятим у державах-членах НАТО принципам.

2. Удосконалення системи управління силами оборони.

  • Очікуваний результат:

створено відповідно до євроатлантичних стандартів, ефективну систему управління, що дозволяє проявляти ініціативу і надає більшу самостійність керівникам органів управління сил оборони усіх рівнів у прийнятті управлінських рішень, удосконалено координацію між складовими сил оборони та впроваджено механізм, що забезпечує їх консолідований розвиток, досягнуто необхідні оперативні спроможності для забезпечення оборони держави

3. Вдосконалення системи військового керівництва силами оборони шляхом розмежування питань формування та підготовки військ (сил) від їх застосування.

  • Очікуваний результат:

унормовано функції, завдання та повноваження посадових осіб на стратегічному і оперативному рівнях та запроваджено організаційну структуру органів управління сил оборони, прийняту в державах-членах НАТО

4. Створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження (C4ISR).

  • Очікуваний результат:

створено національну телекомунікаційну мережу, модернізовано та переведено на сучасні цифрові технології системи спеціального зв’язку, відомчі інформаційно-комунікаційні мережі та системи зв’язку пунктів управління органів державної влади, а також створено автоматизовану систему C4ISR складових сил оборони, яка відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО, забезпечено її інтеграцію в систему управління оборонними ресурсами

5. Вдосконалення системи кібербезпеки та захисту інформації.

  • Очікуваний результат:

створено в Міноборони, інших складових сектору оборони підрозділи з кіберзахисту, протидії технічним розвідкам, впровадження заходів із захисту інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів України та з урахуванням стандартів НАТО і ISO/IEC

6. Підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів та незалежних контролюючих інституцій з метою зменшення корупційних ризиків в діяльності сил оборони.

  • Очікуваний результат:

впроваджено єдині процеси та правила, що сприяють культурі несприйняття корупції і високому рівню державного управління у відповідності до міжнародних стандартів та створено спільну організацію в Міністерстві оборони і Збройних силах України з виховання доброчесності

7.  Становлення та розбудова спроможностей сил оборони у сфері стратегічних комунікацій як частини загальнодержавної та міжвідомчої системи стратегічних комунікацій, спрямованих на підтримку формування та реалізації політики у сфері безпеки і оборони України, а також досягнення цілей оборони держави.

  • Очікуваний результат:

створено комунікаційні спроможності на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, що забезпечують інтеграції та підтримки стратегічними комунікаціями на усіх рівнях планування та впровадження політики у сфері безпеки і оборони