Defense reform

Home

Головною метою оборонної реформи є набуття Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та силами оборони спроможностей щодо ефективного реагування на загрози національній безпеці у воєнній сфері, оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, досягнення євроатлантичних стандартів та забезпечення здатності сил оборони брати участь у підтриманні миру та міжнародної безпеки.

СТРАТЕГІЧНИМИ ЦІЛЯМИ ОБОРОННОЇ РЕФОРМИ Є:
Стратегічна ціль № 1
“Удосконалення військового керівництва силами оборони на основі прийнятих в державах – членах НАТО принципів і стандартів”.

Досягатиметься виконанням наступних основних завдань:

 • реформування Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;
 • переведення органів військового управління Збройних Сил України на “J-структуру”;
 • впровадження автоматизованих систем управління військами (силами);
 • розвиток стратегічних комунікацій;
 • забезпечення захисту інформації та кібернетичної.
Стратегічна ціль № 2
“Впровадження ефективного планування у секторі оборони з використанням сучасних євроатлантичних підходів”.

Досягатиметься виконанням наступних основних завдань:

 • удосконалення системи оборонного та бюджетного планування;
 • запровадження прозорого та ефективного управління оборонними ресурсами;
 • удосконалення механізму формування та реалізації державного оборонного замовлення;
 • розвиток військової інфраструктури.
Стратегічна ціль № 3
“Набуття силами оборони необхідних оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей для гарантованої відсічі збройній агресії”.

Досягатиметься виконанням наступних основних завдань:

 • запровадження спільної підготовки складових сил оборони за стандартами НАТО;
 • оптимізація організаційних і функціональних структур;
 • набуття необхідних спроможностей Силами спеціальних операцій;
 • уніфікація озброєння та військової техніки, відновлення справності, модернізація та закупівля нових зразків;
 • розвиток системи воєнної розвідки;
 • реформування системи медичного забезпечення.
 • створення воєнної поліції.
Стратегічна ціль № 4
Створення об’єднаної системи логістичного забезпечення, здатної забезпечувати всі складові сил оборони під час їх застосування в операціях Збройних Сил України”

Досягатиметься виконанням наступних основних завдань:

 • створення системи управління логістичним забезпечення на основі доктрин і стандартів НАТО;
 • автоматизація процесів обліку та руху матеріальних засобів;
 • оптимізація мережі арсеналів, баз, складів та розвиток системи об’єднаних центрів забезпечення;
 • адаптація національної системи класифікації матеріально- технічних засобів до класифікації, прийнятої в НАТО;
 • уніфікація речового, продовольчого та інших видів забезпечення сил оборони відповідно до західних стандартів.
Стратегічна ціль № 5
Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву

Досягатиметься виконанням наступних основних завдань:

 • створення умов для поступових змін у ментальності військовослужбовців;
 • підвищення мотивації до проходження військової служби,
 • формування професійного сержантського складу;
 • досягнення більш раціонального співвідношення категорій особового складу;
 • створення сучасної системи кадрового менеджменту;
 • реформування військової освіти і науки;
 • реформування військових комісаріатів;
 • розвиток служби військового духовенства.