Набуття оперативних спроможностей

На головну

Стратегічна ціль:

оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони, необхідні для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави, підтримання миру та міжнародної безпеки.

Очікувані результати:

1) Спільні спроможності сил оборони забезпечують надійну відсіч збройній агресії, дозволяють ефективно реагувати на загрози національній безпеці у воєнній сфері, забезпечують оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, відповідають євроатлантичним стандартам та критеріям, необхідним для набуття членства в НАТО, забезпечують здатність сил оборони брати участь у підтриманні миру та міжнародної безпеки.
2) Набуття силами оборони необхідних оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей буде здійснюватися шляхом досягнення наступних оперативних цілей у порядку пріоритетності.

Оперативні цілі:

1. Удосконалення доктринальних документів з підготовки та застосування ЗСУ та інших складових сил оборони, запровадження їх спільної підготовки та досягнення оперативної сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО і ЄС.

  • Expected result:

- Доктринальні документи з підготовки та застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони приведені у відповідність до сучасних стандартів з урахуванням досвіду АТО та принципів, прийнятих в державах-членах НАТО і ЄС.
- Підготовка Збройних Сил України та інших складових сил оборони організована та здійснюється за єдиним замислом і планом та під єдиним керівництвом.
- Національна система перевірок (сертифікації) та оцінки готовності військ (сил) до виконання покладених завдань адаптована до стандартів НАТО.
- Продовжується розвиток навчально-матеріальної бази з урахуванням потреб Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

 

2. Оптимізація організаційних структур і складу сил оборони, розподіл бойового складу ЗСУ мирного часу за строками готовності до виконання покладених завдань.

  • Очікувані результати:

- Законодавчо визначено загальну структуру та уточнено основні функції Збройних Сил України та інших складових сил оборони з урахуванням досвіду їх спільного застосування та створення нових окремих родів військ (Сил спеціальних операцій та Високомобільних десантних військ).
- Оптимізовано та уніфіковано організаційно-штатну структуру і чисельність органів управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, інших складових сил оборони.
- Бойовий склад Збройних Сил України мирного часу розподілений за строками готовності до виконання завдань за призначенням, з урахуванням оперативних вимог та ресурсних можливостей держави щодо їх забезпечення.

3. Уніфікація основних зразків озброєння та спеціальної техніки, відновлення справності, модернізація та закупівля нових зразків для ЗСУ та інших складових сил оборони.

  • Очікувані результати:

- Розроблено та впроваджено національні стандарти (технічні регламенти) озброєння та спеціальної техніки для всіх складових сил оборони.
- Основні зразки озброєння та спеціальної техніки приведені до стандартів держав-членів НАТО.
- Відновлюється справність (ремонт, продовження ресурсу і строку служби) та модернізуються зразки озброєння та спеціальної техніки, здійснюється розробка та закупівля нових зразків відповідно до потреб сил оборони та виділених ресурсів.

4. Створення Сил спеціальних операцій як окремого роду військ за стандартами НАТО.

  • Очікувані результати:

- Відповідно до завдань, прийнятих у силах спеціальних операцій держав-членів НАТО, визначено та нормативно врегульовано основні завдання, принципи застосування та функціонування Сил спеціальних операцій Збройних Сили України, створено їх систему управління.
- Командуванню ССпО підпорядковані визначені військові частини видів Збройних Сил України.
- Запроваджено формування, оснащення та підготовку ССпО, створено їх центр підготовки, здійснено відбір кандидатів та комплектування підрозділів ССпО.
- Організаційно-штатна структура ССпО оптимізовано з метою досягнення критеріїв, прийнятих в НАТО, унормовано питання створення взаємосумісних з НАТО структур, призначених для виконання окремих завдань.

5. Створення ефективної системи воєнної розвідки з урахуванням принципів і стандартів НАТО.

  • Очікувані результати:

- Структура та чисельність органів управління, частин та підрозділів розвідки Збройних Сил України оптимізовані, посилені їх спроможності для здобування розвідувальної інформації та проведення спеціальних заходів в інтересах застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони.
- Досягнуто взаємосумісність з іноземними партнерами та системами розвідки складових сил оборони з урахуванням принципів і стандартів НАТО.
- Процеси збору і обробки розвідувальної інформації автоматизовані та створено об’єднану систему управління розвідки на всіх рівнях з урахуванням принципів і стандартів НАТО.

6. Відродження військово-морського потенціалу держави.

  • Очікуваний результат:

військово-морські спроможності України підвищено до рівня, достатнього для забезпечення оборони морського узбережжя Чорного і Азовського морів, забезпечення недоторканості державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, а також забезпечення участі у міжнародних (спільних) операціях під проводом НАТО і ЄС. Продовжується розвиток інфраструктури базування Військово-Морських сил ЗСУ.

7. Реформування Військової служби правопорядку ЗСУ у Військову поліцію.

  • Очікуваний результат:

законодавчо визначено питання реформування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у Військову поліцію, загальну структуру та її основні функції з наданням права здійснювати досудове розслідування злочинів, вчинених військовослужбовцями проти встановленого порядку несення військової служби, ведення оперативно-розшукової діяльності. Спроможності Військової поліції нарощені, а її організаційна структура оптимізована відповідно до нової структури Збройних Сил України.