Планування та управління ресурсами

На головну

Стратегічна ціль:

ефективна політика, планування і управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних євроатлантичних підходів

Розвиток системи оборонного планування як складової національної системи планування у секторі безпеки і оборони забезпечуватиме чіткий розподіл відповідальності органів державного управління щодо функцій планування в рамках визначених повноважень, а також впровадження сучасних методів, що використовуються Альянсом для посилення власних оборонних спроможностей, зокрема, застосування принципу «всебічного підходу до оборони», методів планування на основі спроможностей , здійснення цілеспрямованої підготовки до виконання завдань за призначенням, матеріально-технічного забезпечення потреб оборони держави.

Впровадження ефективних моделей планування в секторі оборони та державного резервування забезпечуватиме реалізм у досягненні визначених цілей реформи шляхом встановлення чітких пріоритетів та визначення завдань і їх координації з існуючою ресурсною базою, зводячи до мінімуму ризики, пов'язані з корупцією та втратами.

Очікуваний результат:

процеси формування політики, планування та управління ресурсами узгоджені з євроатлантичними принципами та забезпечують створення адекватно тренованих, оснащених та забезпечених сил оборони, здатних ефективно виконувати завдання визначені стратегічними документами забезпечення національної безпеки України, здійснювати оборону України та брати участь в міжнародних миротворчих операціях з підтримання миру та безпеки шляхом розвитку необхідних спроможностей в рамках визначених ресурсів.

Оперативні цілі:

1. Впровадження процесу оборонного планування в сфері оборони у відповідності до євроатлантичних принципів та підходів.

  • Очікуваний результат:

надається консультативно-дорадча допомога експертами держав-членів НАТО та Європейського союзу щодо оборонного та бюджетного планування. Систему планування в сфері оборони узгоджено з державною системою прогнозування та стратегічного планування. Опрацьовано та затверджено керівні вказівки щодо здійснення довгострокового оборонного планування

2. Створення інтегрованої системи управління ризиками як складової системи оборонного планування.

  • Очікуваний результат:

створено інтегровану систему управління ризиками, яка надасть змогу уникнути стратегічних помилок, які можуть призвести до значних втрат у майбутньому (перевитрат фінансових ресурсів, неефективного використання економічного потенціалу держави тощо), забезпечить підтримку процесу прийняття рішень на довгострокову, середньострокову та короткострокову перспективи, дозволить підвищити якість проведення оборонного планування складових сил оборони, підготовку відповідних документів оборонного планування, сприятиме формуванню необхідних оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей складових сил оборони, які забезпечуватимуть гарантування воєнної безпеки і оборони держави

3. Впровадження планування розвитку спроможностей сил оборони.

  • Очікуваний результат:

планування розвитку спроможностей сил оборони дозволяє систематизувати процедури та документи оборонного планування, підвищило якість розробки і складання оборонного бюджету України, створені з використанням досвіду країн Альянсу механізми контролю за досягненням визначених спроможностей сил оборони

4. Впровадження в бюджетну політику у сфері оборони євроатлантичних принципів та підходів щодо бюджетного планування.

  • Очікуваний результат:

бюджетне планування у сфері оборони узгоджено з плануванням соціально-економічного розвитку держави та плануванням у секторі безпеки і оборони, впроваджено у відповідності до найкращих практик країн-членів НАТО, раціональний розподіл видатків на забезпечення утримання військ (сил), оперативні потреби та бойову підготовку, розвиток та закупівлю озброєння та військової і спеціальної техніки

5. Створення інтегрованої системи закупівель в Міністерстві оборони України.

  • Очікувані результати:

- Впроваджено систему закупівель у відповідності до принципів і підходів, що застосовуються європейськими країнами та державами-членами НАТО, система електронних закупівель діє для всіх публічних закупівель, при цьому забезпечено її відкритість та прозорість. Відповідно до рекомендацій Корпорації RAND та аналізу розбіжностей НАТО відбувся поступовий перехід закупівель звичайних озброєнь через державне оборонне замовлення до сфери публічних закупівель.
- Створено єдиний підрозділ, відповідальний за забезпечення ЗСУ (Супроводження всього життєвого циклу предметів постачання від закупівлі до утилізації або реалізації у якості надлишкового майна).
- Запроваджено систему делегування повноважень (на укладання договорів з розподілом на фінансові рівні) та персоналізації відповідальності за забезпечення шляхом впровадження інституту уповноважених осіб замовника відповідно до Закону України про публічні закупівлі.
- Запроваджено систему міжвідомчих інтегрованих проектних груп, які на чолі з уповноваженими особами будуть відповідати за закупівлю різних груп предметів постачання.
- Створено на базі чотирьох територіальних оперативних командувань Центральні закупівельні організації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», що проводять закупівлі для військових частин відповідного командування.
- Міністерство оборони України приєдналося до всіх послуг та Партнерств Агенції НАТО з підтримки та постачання.

6. Удосконалення механізму формування та виконання державного оборонного замовлення.

  • Очікуваний результат:

забезпечено формування державного оборонного замовлення на трирічний період з можливістю щорічного коригування його показників, запроваджено новітні технології виробництва військової техніки, створено замкнені цикли розроблення і виробництва основних видів озброєння, військової і спеціальної техніки, досягнуто повної незалежності виробництва від поставок обладнання, комплектуючих та матеріалів із Російської Федерації

7. Запровадження системи управління інфраструктурою та її розвитком.

  • Очікуваний результат:

оновлена система управління військовою інфраструктурою та її розвиток дозволяє створити автономні військові бази, що відповідають визначеним оперативним потребам, підрозділи сил оборони забезпечені малогабаритними і малопомітними польовими модулями

8. Позбавлення Міноборони невластивих йому функцій.

  • Очікуваний результат:

Міністерство оборони України в установленому порядку позбавлено невластивих йому функцій, у тому числі управління державними компаніями за виключенням тих, які виконують найбільш важливі функції в секторі оборони