Професіоналізація сил оборони та військовий резерв

На головну

Стратегічна ціль:

професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву

Очікуваний результат:

1) сформовано необхідний кадровий потенціал Збройних Сил та інших складових сил оборони професійно підготовленими, з високими морально-діловими якостями військовослужбовцями, здатними якісно вирішувати складні військово-професійні завдання у мирний час та особливий період;
2) сили оборони укомплектовані підготовленим та мотивованим особовим складом;
3)створено, утримується та готовий до розгортання стратегічний резерв Збройних Сил України, здатний здійснювати наступальні (контрнаступальні) дії, посилювати угруповання військ (сил) на загрозливих напрямах, забезпечувати ротацію військ (сил), їх поповнення та заміну на випадок втрати боєздатності.

Оперативні цілі:

1. Розвиток соціально-гуманітарного забезпечення персоналу.

  • Очікуваний результат:

ментальність (образ мислення) особового складу базується на основі європейських цінностей. Рівень матеріального та інших видів забезпечення військовослужбовців приведено у відповідність до умов проходження служби (відповідно визначених законодавством обмежень прав і свобод, існуючих ризиків життю та здоров’ю, соціально-побутових умов). Служба військового духовенства здійснюється на багатоконфесійній основі.

2. Удосконалення системи військової освіти та підготовки кадрів.

  • Очікуваний результат:

система військової освіти набула практичного спрямування навчання, впроваджено в навчальний процес передові методики підготовки збройних сил держав-членів НАТО, а також технології дистанційного навчання, військові навчальні заклади забезпечені сучасними і перспективними зразками озброєння та військової техніки, тренажерами та навчально-тренувальними комплексами.

3. Реформування системи мобілізації та створення військового резерву.

  • Очікуваний результат:

державна система мобілізації та мобілізаційної підготовки діє на основі базових європейських підходів. Сформовано військовий резерв людських ресурсів з урахуванням набутого досвіду у створенні військового оперативного резерву першої черги, створено Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних для забезпечення військового обліку громадян України, забезпечено ефективне функціонування системи підготовки резервістів та військовозобов’язаних, створено на базі військових комісаріатів територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

4. Створення сучасної системи кадрового менеджменту.

  • Очікуваний результат:

впроваджено раціональне співвідношення категорій особового складу сил оборони, створено ефективну систему управління кар'єрою військовослужбовців, забезпечено прозору та доброчесну систему підбору, розстановки та призначення особового складу на посади.