Впровадження E-ЗДОРОВ’Я: медичної інформаційної системи ЗСУ

 • Проблема

  Дані про поранених досі ведуться та зберігаються у паперовому вигляді. Як наслідок, інформація часто губиться при переведенні пораненого зі шпиталю у шпиталь, на з'ясування діагнозу витрачається дорогоцінний час, що може мати критичні наслідки для здоров'я та навіть життя пораненого. Крім того, паперова документація унеможливлює збір статистики, необхідної для аналітики та планування.

 • Рішення

  Створити єдину медичну інформаційну систему «Е-здоров'я», де всі ключові дані зберігатимуться в єдиній базі даних на захищеному сервері, підключити до неї усі медичні заклади, залучені до лікування поранених. Таким чином, лікарям буде забезпечено доступ до медичної історії пораненого ще до моменту його госпіталізації.

 • Зроблено 

 • До системи підключено Київський міський госпіталь, Маріупольську лікарню швидкої медичної допомоги, Запорізький військовий шпиталь
 • Створено штат адміністраторів в госпіталях, проведено їх навчання
 • Опрацьовано механізм авторизації користувачів з використанням електронних ключів
 • Створено систему онлайн-моніторингу за станом обладнання та мережі МІС
 • Проведено інтеграцію з евакуацією по протоколу ADEM
 • Розгорнуто локальну обчислювальну мережу в хірургічному корпусі та травматологічному і ЛОР-відділеннях НВМКЦ ГВКГ.
 • Розпочато створення центрального вузла зв`язку МІС у НВМКЦ ГВКГ.
 • Розроблено та протестовано роботу кол-центру, що забезпечує телефонну підтримку користувачів.
 • Проведено навчання адміністраторів медичної інформаційної системи «Е-здоров'я» з-поміж військовослужбовців.
 • Проведено інвентаризацію наявного майна для забезпечення процесу передачі медичної інформаційної системи «Е-здоров'я» на баланс МОУ. 
 • Наступні кроки

 • Подальший розвиток проекту вбачається в його розвитку в «Медичну інформаційну систему». Обидві ініціативи базуються на однакових програмних комплексах.