Впровадження елементів програмно-проектного менеджменту в ЗСУ

 • Проблема

  Необхідність створення дієвого механізму реалізації стратегічних рішень керівництва держави, МОУ та ЗСУ в сфері оборони через впровадження программно-проектного менеджменту для управління проектами розвитку спроможностей Збройних Сил України відповідно до п.3.3 Стратегічного-оборонного бюлетеня України, що передбачає впровадити систему програмного менеджменту для спільної координації та узгодженості всіх програм складових сил оборони.

 • Рішення
  Впровадження в систему управління програмно-проектного підходу, що:
  • ґрунтується на цілісній моделі управління проектами розвитку спроможностей;
  • передбачає інтегрованість із процесами оборонного планування, процесами планування утримання та розвитку, та націлений на підвищення ефективності управління ресурсами;
  • враховує сучасні технології ефективного та гнучкого управління проектами в умовах високої динаміки змін в зовнішньому економічному та політичному середовищі; 
  • базується на міжнародних стандартах з управління проєктами та оборонного менеджменту;
  • враховує поточний стан, можливості та обмеження системи менеджменту МОУ та ЗСУ з одного боку та сучасні вимоги щодо підвищення ефективності діяльності, спрямованої на розвиток спроможностей та впровадження змін з іншого;
  • містить методичні та регламентуючі документи щодо процесів управління та організації співпраці різних функціональних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
  • передбачає передачу знань та отримання навичок у ході підготовки майбутніх керівників проєктів та учасників проєктної діяльності.
 • Зроблено 

 • Визначено у якості пілотного впровадження 15 пріоритетних проектів, проведено підготовку проєктних команд, сформовано та затверджено управлінську проектну документацію, проводиться регулярний моніторинг виконання проєктів, аналізуються основні проблеми та питання, що потребують вирішення, визначаються процеси, що потребують системних змін
 • Затверджено Методичні рекомендації з управління проєктами
 • Розроблено програму курсу «Основи проектного менеджменту» для Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації для керівників та спеціалістів структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України
 • Наступні кроки

 • Розробка Положення про організацію проектної діяльності МОУ та ЗСУ
 • Розробка шаблонів проектних документів
 • Проведення аналізу щодо пілотного використання проектного підходу на 15 визначених проектах
 • Розробка пропозицій та методичних рекомендацій по організації проектної діяльності в МОУ та ЗСУ