Цілі оборонної реформи

На головну

Перебудова української армії відбувається відповідно до затверджених Президентом стратегічних цілей, викладених у Стратегічному оборонному бюлетені.

Виконання наведених нижче цілей сприятиме створенню сучасних, ефективних і добре оснащених сил оборони, що здатні гарантувати оборону держави та гнучко реагувати на воєнні загрози національній безпеці.

Перша ціль

Об'єднане керівництво силами оборони відповідно до стандартів НАТО

Оперативні цілі:
 1. Демократичний цивільний контроль над силами оборони

 2. Удосконалення системи управління силами оборони

 3. Удосконалення системи військового керівництва силами оборони

 4. Створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження (C4ISR)

 5. Удосконалення системи кібербезпеки та захисту інформації

 6. Підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів та незалежних контролюючих інституцій

 7. Становлення та розбудова спроможностей сил оборони у сфері стратегічних комунікацій

Друга ціль

Впровадження ефективних євроатлантичних підходів до планування і управління ресурсами в секторі оборони

Оперативні цілі:
 1. Впровадження процесу оборонного планування у сфері оборони відповідно до євроатлантичних принципів

 2. Створення інтегрованої системи управління ризиками

 3. Впровадження планування розвитку спроможностей сил оборони

 4. Впровадження в бюджетну політику у сфері оборони євроатлантичних принципів бюджетного планування

 5. Створення інтегрованої системи закупівель у Міноборони України

 6. Удосконалення механізму формування та виконання державного оборонного замовлення

 7. Запровадження системи управління інфраструктурою та її розвитком

 8. Позбавлення Міністерства оборони України невластивих йому функцій

Третя ціль

Оперативні спроможності сил оборони, необхідні для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави, підтримання миру та міжнародної безпеки

Оперативні цілі:
 1. Удосконалення доктринальних документів з підготовки та застосування Збройних сил України, досягнення оперативної сумісності зі збройними силами держав – членів НАТО і ЄС

 2. Оптимізація організаційних структур і складу сил оборони

 3. Уніфікація основних зразків озброєння та спеціальної техніки, закупівля нових зразків

 4. Створення Сил спеціальних операцій за стандартами НАТО

 5. Створення ефективної системи воєнної розвідки з урахуванням стандартів НАТО

 6. Відродження військово-морського потенціалу держави

 7. Реформування Військової служби правопорядку ЗСУ у Військову поліцію

Четверта ціль

Об'єднана система логістики і система медичного забезпечення

Оперативні цілі:
 1. Удосконалення логістичного забезпечення сил оборони

 2. Побудова системи медичного забезпечення для надання належної медичної підтримки всім завданням сил оборони

П’ята ціль

Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву

Оперативні цілі:
 1. Розвиток соціально-гуманітарного забезпечення персоналу

 2. Удосконалення системи військової освіти та підготовки кадрів

 3. Реформування системи мобілізації та створення військового резерву

 4. Створення сучасної системи кадрового менеджменту